Úvod Občanské právo Rodinné právo Obchodní právo Pracovní právo Právo nemovitostní Ceník

Občanské právo

Advokátní kancelář - Olomouc, Přerov, Prostějov, Šternberk

 • Zastupování klientů při všech občanskoprávních sporech
 • Vedení právní agendy klienta
 • Sepisování všech druhů smluv, žalob a podání
 • Darovací a kupní smlouvy
 • Neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • Vrácení daru
 • Sousedské vztahy
 • Exekuce a výkon rozhodnutí
 • Náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • Vymáhání pohledávek právní cestou – smírčí, mediační a rozhodčí řízení
 • Půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)

Naše klienty zastupujeme zejména v případech projednávaných u následujících soudů: okresní soud v Olomouci, okresní soud v Prostějově, okresní soud v Přerově, okresní soud ve Vyškově, krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci, vrchní soud v Olomouci.


Pro více informací nebo sjednání schůzky nás kontaktujte na telefonu 723 765 036

Kontakt

Judr. Petr Svoboda

Hynaisova 554/11

779 00 Olomouc

info@ak-olomouc.cz

Tel.: 723 765 036