Úvod Občanské právo Rodinné právo Obchodní právo Pracovní právo Právo nemovitostní Ceník

Obchodní právo

Advokátní kancelář - Olomouc, Přerov, Prostějov, Šternberk

 • Zastupování klientů při obchodněprávních sporech
 • Vedení právní agendy obchodních společností včetně zajišťování právního poradenství v oblasti obchodních společností (zajišťování zápisu společnosti nebo změn do obchodního rejstříku, atd.)
 • Zakládání obchodních společností
 • Likvidace společnosti
 • Insolvenční řízení – návrhy, přihlášky, incidenční spory
 • Zajišťování přeměn obchodních společností
 • Převody obchodních podílů
 • Příprava a posuzování různých typů obchodních smluv, dohod, rámcové smlouvy, všeobecné obchodní podmínky
 • Vymáhání a správa pohledávek včetně jejich zajištění
 • Zastupování v obchodních sporech a v rejstříkovém řízení
 • Finanční právo – řízení před fin. úřady
 • Obchodní tajemství a ochrana hospodářské soutěže
 • Ochranné známky a patenty
 • Ošetření pracovně-právních vztahů, hmotná odpovědnost, manažerské smlouvy

Naše klienty zastupujeme zejména v případech projednávaných u následujících soudů: okresní soud v Olomouci, okresní soud v Prostějově, okresní soud v Přerově, okresní soud ve Vyškově, krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci, vrchní soud v Olomouci.


Pro více informací nebo sjednání schůzky nás kontaktujte na telefonu 723 765 036

Kontakt

Judr. Petr Svoboda

Hynaisova 554/11

779 00 Olomouc

info@ak-olomouc.cz

Tel.: 723 765 036