Úvod Občanské právo Rodinné právo Obchodní právo Pracovní právo Právo nemovitostní Ceník

Rodinné právo

Advokátní kancelář - Olomouc, Přerov, Prostějov, Šternberk

  • Manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů.
  • Rozvody manželství, sepisování rozvodových smluv v případě tzv. rozvodu dohodou.
  • Vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních.
  • Určení a popření otcovství.
  • Výživné nezletilých i zletilých dětí, výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem.
  • Úprava poměrů u nezletilých dětí jak pro dobu před rozvodem tak po rozvodu manželství - svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a nebo společná výchova dětí.
  • Zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti.
  • Styk rodičů či ostatních příbuzných s nezletilými dětmi.
  • Pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví.

Naše klienty zastupujeme zejména v případech projednávaných u následujících soudů: okresní soud v Olomouci, okresní soud v Prostějově, okresní soud v Přerově, okresní soud ve Vyškově, krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci, vrchní soud v Olomouci.


Pro více informací nebo sjednání schůzky nás kontaktujte na telefonu 723 765 036

Kontakt

Judr. Petr Svoboda

Hynaisova 554/11

779 00 Olomouc

info@ak-olomouc.cz

Tel.: 723 765 036